Historie

Ondernemend Diemen is ontstaan uit de Handel- en Industrie-gemeenschap Diemen (HID) die werd opgericht op 7 november 1963.

Afb4_1x

Oprichter van de HID is Louis Jonker van de machinefabriek aan de Weesperstraat. Volgens oudgedienden richtte hij de vereniging op naar aanleiding van een onveilige verkeerssituatie langs de Weespertrekvaart waar de gemeente niets aan deed, én omdat hij en veel mede ondernemers boos waren over de wijze waarop de gemeente grond kocht van boeren om er industriegebied van te maken en die grond voor een veel hogere prijs verkocht aan de ondernemers.

Waren die aanleidingen er niet geweest, dan was de HID wellicht toch wel in die tijd ontstaan, want met name de grotere ondernemers van Diemen kregen steeds meer behoefte om zich te organiseren en zo de contacten met gemeente en andere overheidsinstanties meer gestructureerd te laten verlopen. Ook het bevorderen van de onderlinge contacten vond men steeds belangrijker. Naast de Sniep stonden in een rap tempo de industrieterreinen: Stammerdijk, Verrijn Stuart en Bergwijk park.

De HID brengt de Diemense ondernemers bij elkaar. Niet alleen op netwerkborrels en vergaderingen, maar er worden al sinds jaar en dag bedrijfsbezoeken georganiseerd, waarbij men in elkaars keuken kan kijken. Vroeger organiseerde de HID ook excursies, naar bijvoorbeeld Schiphol of de Amsterdamse haven.

Het 25-jarig jubileum van de HID werd gevierd in 1988.

Eind 2002 besloot het toenmalige HID-bestuur tot samenwerking met de VAZO (Verenigd Bedrijfsleven Amsterdam Zuidoost). De verenigingen kregen een gedeeld lidmaatschap en een verregaand geïntegreerd beleid op het gebied van de belangenbehartiging. De leden kregen dezelfde faciliteiten aangeboden als de VAZO-leden en de HID maakte gebruik van het secretariaat. Niettemin is de HID altijd een zelfstandige vereniging gebleven.

Na bijna 50 jaar HID werd het tijd voor een frisse wind binnen de bedrijfsvereniging. Op 15 juni 2011 werd de vereniging officieel omgedoopt tot ‘Ondernemend Diemen’. De samenwerking met de VAZO is gebleven, maar krijgt een wat andere vorm. De bedrijfsvereniging kreeg een andere uitstraling en richt zich nu bewust meer op alle ondernemers in Diemen. Van grote bedrijven tot kleine zelfstandigen.