Vereniging Ondernemend Diemen | Verrijn Stuartweg 52 | 1112 AX Diemen | info@od-diemen.nl

Project kwaliteitsverbetering Verrijn Stuart

Bij dit project werken gemeente, ondernemers en de bedrijvenvereniging Ondernemend Diemen nauw samen. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte op het hele bedrijventerrein, verbetering van de uitstraling en kwaliteit van Verrijn Stuart als duurzame vestigingsplaats en te kijken naar de mogelijkheden voor gezamenlijk beheer. 
 
Dankzij een subsidie van de provincie Noord Holland kan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte over het hele bedrijventerrein worden uitgerold, evenals over de looproute naar metrostation Verrijn Stuartweg. De subsidie is verstrekt in het kader van de HIRB-regeling (Herstructurering Intelligent Ruimtegebrek Bedrijventerrein).