Vereniging Ondernemend Diemen | Verrijn Stuartweg 52 | 1112 AX Diemen | info@od-diemen.nl

 

Contributieschema

Het contributieschema voor 2017 is als volgt: 

 

Bij de Algemene Ledenvergadering op 6 februari 2017 heeft het bestuur een voorstel gedaan om het contributieschema conform het aantal medewerkers af te schaffen. De leden zijn hiermee akkoord gegaan en voor het lidmaatschap 2017 is de bijdrage € 300,= ongeacht het aantal medewerkers.

 

Op bovenstaande is een uitzondering. Het lidmaatschap speciaal voor de ZZP-er is € 150,= per jaar. 

 

 

Jaar lidmaatschap Ondernemend Diemen € 300,=
Speciaal voor de ZZP-er € 150,=

 

Bedragen zijn in euro’s. 

 

De contributie heeft betrekking op een kalenderjaar. 

 

Bovenstaande bedragen zijn vastgesteld op de jaarvergadering d.d. 6 februari 2017

 

Ga naar het inschrijfformulier..