Vereniging Ondernemend Diemen | Verrijn Stuartweg 52 | 1112 AX Diemen | info@od-diemen.nl

Werkatelier Daarom Duurzaam Diemen 2017

Geschreven op 17 oktober 2017 - Algemeen nieuws

 

Daarom Duurzaam Diemen

Doe mee!

 

Het is tijd om gezamenlijk om te schakelen naar een Duurzaam Diemen, waar we anders omgaan met energie, afval, biodiversiteit en onze mobiliteit en waar we anders produceren en consumeren. Ondertussen levert dat ons ook nog eens voordelen op, zoals nieuwe werkgelegenheid en een gezondere leefomgeving.

 

De eerste stap hierin is op 17 mei 2017 in het Duurzaamheidscafé Samen Sneller Duurzaam Diemen gezet (klik hier voor verslag).

 

Met gebundelde kracht versnellen

We willen nu met gebundelde krachten versnellen door met zoveel mogelijk partijen een actiegerichte visie op Duurzaam Diemen te maken. Een visie die tenminste in gaat op de volgende duurzaamheidsopgaven:

  • Vergroten van ons sociaal milieubewustzijn
  • Remmen van de opwarming van de aarde
  • Een omslag naar een circulaire economie
  • Versterking van de biodiversiteit
  • Een veerkrachtige gezondheid
  • Bewust produceren en consumeren.

Een toelichting op de duurzaamheidsopgaven vind je hier.

 

De visie die we willen maken, laat zien hoe wij de diverse duurzaamheidsopgaven in Diemen willen vormgeven en hoe wij daarbij willen zorgen voor de daarbij horende mentaliteitsverandering. De visie is voorzien van een uitvoeringsprogramma met concrete acties die nodig zijn en geeft aan wie welke stappen gaan zetten.

 

De visie maken we op 6 en 7 februari 2018 in het werkatelier Daarom Duurzaam Diemen. We komen beide dagen van 15.30 – 22.00 uur bijeen in het Saan Museum,  

Het programma vind je hier.

 

Voor dit werkatelier hebben wij een groot aantal mensen en partijen uitgenodigd, die een belangrijke rol in een van de duurzaamheidsopgaven spelen.

 

Wij zien vast mensen over het hoofd die willen aansluiten. Als je erbij wilt zijn, kun je je hier voor het werkatelier aanmelden. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Wil je eerst meer informatie dan kun je terecht bij Jowan Kelderman, te bereiken via Jowan.Kelderman@diemen.nl of Ondernemend Diemen via info@od-diemen.nl

 

Aanmelden? klik hier

 

Doe mee.

Wij kijken uit naar je komst!

 

De initiatiefgroep Daarom Duurzaam Diemen:

 

Hans Vreeken                The Plumbers Installatietechniek, Ondernemend Diemen

Jorrit Leijting                  Leijting Advies

Liza van Zon                  Van Zon Business, Ondernemend Diemen

Dennis Lodewijks          Inwoner Diemen

Sophie Tjebbes             Psycholoog en trainer

Joost Heinsius               Values of Culture & Creativity

Johan van Schagen      Artsen zonder Grenzen

Jowan Kelderman         Adviseur Duurzaamheid, gemeente Diemen

Ruud Grondel                Wethouder Duurzaamheid

Willemien Boland          Repaircafé, GGD-jeugdarts

Anton Mink                    Communicatieadviseur gemeente Diemen

Els Nuisker                    El'sina Inspiratiecentrum