Vereniging Ondernemend Diemen | Verrijn Stuartweg 52 | 1112 AX Diemen | info@od-diemen.nl

Brief aan Directie GVB inzake Inkorten metrolijn 53

Geschreven op 14 juni 2017 - OD Nieuws

 

GVB

t.a.v. de Directie
Postbus 2131
1000 CC Amsterdam

 

CC: College B & W Gemeente Diemen Ondernemers Diemen


Onderwerp: Inkorten metrolijn 53


Woensdag, 14 juni 2017

 

Geachte Directie,

 

Vanuit de gemeente Diemen zijn wij geinformeerd over de plannen om de Gaasperplaslijn (lijn 53) in te korten.

Op 23 maart j.l. heeft de gemeenteraad van Diemen de motie aangenomen waarin de inkorting van metrolijn 53 wordt afgewezen en het GVB wordt verzocht deze niet op te nemen in het vervoerplan. Als bedrijfsverening Ondernemend Diemen sluiten wij ons aan bij het verzoek van de Gemeente Diemen.

Één van de belangrijkste beweegredenen voor ondernemers om zich te vestigen in de gemeente Diemen is de bereikbaarheid. Naast het verdwijnen van de huidige tramlijn 9, zal met de inkorting van lijn 53 geen enkele directe verbinding meer zijn met Amsterdam Centraal Station.

De combinatie van deze plannen zal de ondernemingen gevestigd in Diemen fors benadelen, gezien de afhankelijkheid van de snelle en ononderbroken verbinding met het centrum van Amsterdam.

De geplande overstap op Van der Madeweg wordt als zeer onwenselijk ervaren door reizigers, wat op langere termijn tot vermijding van Diemen kan lijden en derhalve afname van bezoekers aan de reeds gevestigde bedrijven. 

Naast de afname van bezoekers, zal ook de aantrekkelijkheid voor nieuwe ondernemers om zich te vestigen in Diemen sterk afnemen.

Als Ondernemend Diemen verzoeken wij u dringend om metrolijn 53 niet in te korten tot het metrostation Van der Madeweg en om deze optie niet op te nemen in het vervoersplan voor 2019.

 

Hoogachtend,

Voorzitter Ondernemend Diemen

Joop Saan