Vereniging Ondernemend Diemen | Verrijn Stuartweg 52 | 1112 AX Diemen | info@od-diemen.nl

Belangenbehartiging

De Vereniging Ondernemend Diemen maakt zich sterk voor de ondernemers in Diemen. Zij behartigt de belangen van de ondernemers en is een belangrijke gesprekspartner voor gemeente en overheidsinstanties. Zo maken wij ons sterk voor: 

 • Verbetering van de bedrijfsterreinen en winkelcentra 

  • Kwaliteit, onderhoud en beheer 

  • Veiligheid en terugdringen criminaliteit 

  • Bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten

  • Verzorging groenvoorzieningen 

 • Deregulering en terugdringen van regels en vergunningen 

 • Welstandsbeleid 

Het bestuur van Ondernemend Diemen onderhoudt contacten met andere Ondernemersverenigingen en organisaties in de regio. Waar nodig, of mogelijk trekken we gezamenlijk op. Zo werken wij onder andere nauw samen met de VAZO.