Wie zijn wij?

Ondernemend Diemen is een platform voor alle bedrijven en ondernemers in Diemen met als doel het bieden van een zakelijk netwerk en collectieve belangenbehartiging.

Afb2_1x
Logo_1x

Daarnaast probeert de bedrijfsvereniging haar leden te stimuleren om meer ‘zaken te doen’ met andere Diemense ondernemers. Zo kunnen we elkaar versterken.

De Vereniging Ondernemend Diemen maakt zich sterk voor de ondernemers in Diemen. Zij behartigt de belangen van de ondernemers en is een belangrijke gesprekspartner voor gemeente en overheidsinstanties. Zo maken wij ons sterk voor:

 • Verbetering van de bedrijfsterreinen en winkelcentra
  • Kwaliteit, onderhoud en beheer
  • Veiligheid en terugdringen criminaliteit
  • Bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten
  • Verzorging groenvoorzieningen
 • Deregulering en terugdringen van regels en vergunningen
 • Welstandsbeleid

Het bestuur van Ondernemend Diemen onderhoudt contacten met andere Ondernemersverenigingen en organisaties in de regio. Waar nodig, of mogelijk trekken we gezamenlijk op. De ondernemersvereniging van Diemen wordt geleid door het bestuur. Op de pagina bestuursleden stellen wij hen graag aan je voor.

Nog geen lid van Ondernemend Diemen?