Schouw van de Verrijn Stuart

Op 5 en 6 april jl. zijn er schouwen geweest. Hierbij een verslag.

De schouw van de Verrijn Stuart is dit jaar van start gegaan vanaf de Diemerstudios op de Treubweg 12. Er was een behoorlijke opkomst van verschillende ondernemers afkomstig van het bedrijventerrein Verrijn Stuart. De gemeente en de politie waren ook vertegenwoordigd en liepen mee met de Schouw dit jaar.

Tijdens het bewandelen van de route werden door de ondernemers verschillende opmerkingen gemaakt over zaken waarmee zij in het dagelijks leven, op het terrein, geconfronteerd worden.

Zo werd er geopperd om het terrein aantrekkelijker te maken voor bezoekers en voor voetgangers die, bijvoorbeeld vanaf de voetgangersbrug bij de metro, naar de verschillende bedrijven te voet het terrein bezoeken. Met relatief eenvoudige voorzieningen, zoals beplantingen, onderhoud aan de bestrating/begroeiingen en het voorkomen van donkere plekken, zou het terrein al een heel stuk kunnen opknappen.

Het is al weer heel wat jaren geleden dat de inrichting van het terrein voor het laatst is aangepakt. Het terrein is niet meer ingesteld op het huidige gebruik met dagelijks veel voetgangers die verplicht op de rijbaan moeten lopen. De verkeersveiligheid, maar ook het zwerfvuil zijn onderwerp van gesprek geweest tijdens deze schouw.

Uiteindelijk is de schouw tijdens het aansluitende bedrijvenpanel, waar bovendien nog een aantal andere ondernemers bij aanschoven, kort besproken en heeft de gemeente toegezegd een aantal zaken in beweging te gaan zetten.

Tijdens het bedrijvenpanel is onder andere een verkeersveiligheidsdeskundige aan het woord geweest om toelichting te geven over een aantal verkeerssituaties en is er gesproken over het voorstel van de gemeente om betaald parkeren in te voeren.

Hierna werd er een presentatie gegeven over laaggeletterdheid en wat wij als ondernemers daar mee kunnen doen. Ook bracht de gemeente de organisatie Ecostroom ter sprake met de mogelijkheid om als ondernemer te verduurzamen met ondersteuning van de gemeente. De politie informeerde ons over de actualiteit met betrekking tot veiligheid, nieuwe ondernemers en ondermijning.

Het panel werd afgesloten met een rondleiding in het mooie pand van de Diemerstudios door de eigenaar Micha, die ook voor een smakelijk hapje en drankje had gezorgd.

Rond zes uur werd het bedrijvenpanel afgesloten en mochten we concluderen dat we een succesvolle middag met elkaar hebben gehad.

Met vriendelijke groet,

The Plumbers Installatietechniek
Hans Vreeken

Categorie: